LegalSpoc beheer

Wij kunnen u helpen bij het beheer van uw woningen, ongeacht het aantal. Onze professionele vastgoedmanager denkt met u mee, helpt de huurders en kan door analyse en toekomstvisie bijdragen aan het verhogen van uw huurinkomsten. We bieden u een complete en uitstekende dienstverlening.

Een tevreden huurder is van groot belang omdat leegstand veel geld kan kosten. Een maand leegstand is gelijk aan al uw huurverhogingen in 8 jaar. Als uw beheerder niet optimaal presteert, kan dit veel geld kosten. Beheerders hebben vaak problemen met verhuren omdat de organisatie gericht is op interne processen. Onze organisatie legalSpoc beheer is met het beheer begonnen om een complete en uitstekende dienstverlening te waarborgen. We zijn gericht op de juiste dienstverlening en streven naar een complete en uitstekende service.

Kennis & professionaliteit

Onze organisatie is erop gericht om u te helpen het maximale rendement uit uw vastgoed te halen. We doen dit door middel van onze marktkennis, inzicht in demografische factoren en vastgoedontwikkelingen, en door onze analyse. We bieden een compleet pakket aan diensten, waaronder financieel-administratief beheer, begeleiding bij (her)ontwikkelingen, inkoop en facilitaire diensten. Onze focus is om vastgoed aan te laten sluiten bij de vraag uit de markt. Door onze kennis en visie kunnen we ervoor zorgen dat u uw huurders ook in de toekomst tevreden kunt houden en een voorsprong kunt nemen op uw concurrenten.

Beheer voor iedere belegger/eigenaar

Ons beheerpakket voor particuliere verhuurders omvat financiële en administratieve beheer, incasso, en het verwerken van onderhoudsklachten. We zorgen voor huurincasso via onze derden gelden rekeningen en storten de huur iedere maand netjes door. Wij beoordelen onderhoudsklachten op hun authenticiteit en vragen bij grotere bedragen eerst uw toestemming voor reparatie, met het oog op het houden van kosten zo laag mogelijk. Wanneer een huurder opzegt, zetten wij de woning direct in het beschikbare aanbod, na overleg met de verhuurder. Bij de selectie van een nieuwe huurder maken wij een zorgvuldige selectie en controleren we de antecedenten. U maakt altijd zelf de keuze of u een kandidaat-huurder accepteert. Wij adviseren u volledig en verstrekken u alle benodigde gegevens die wij bij de huurder opvragen, zoals loonstrook, identificatie, en werksituatie.

Fiscale aspecten voor particuliere beleggers

Indien u besluit om uw woning zelf te beheren, kan de fiscus u beschouwen als een ondernemer. Dit kan tot gevolg hebben dat de verhuur niet langer in Box 3 valt, maar in Box 1. Dit betekent dat de huurinkomsten belast worden conform inkomstenbelasting, in plaats van vrijgesteld te zijn van belasting zoals in Box 3. Het is dus verstandig om uw pand(en) te laten beheren om zo fiscale risico’s te vermijden.

Onderhoud

Het is belangrijk om op tijd in te grijpen bij onderhoud van de woning om onnodige hoge kosten te vermijden. Wij als beheerder zorgen ervoor dat er een overzicht wordt gecreëerd van de benodigde onderhoudskosten op korte en middellange termijn. Zo kunt u er op vertrouwen dat uw onderhoud in kaart wordt gebracht en geregeld wordt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw woning in goede staat blijft en de huurinkomsten behouden worden.

Registratie en afhandeling klachten/reparaties

Een efficiënte klachten- en reparatieregistratie is van groot belang voor een goede afhandeling van klachten. Dit geeft immers inzicht in de tevredenheid van de huurders. Wij hebben een huurdersdesk op onze website en nemen alle meldingen van huurders direct in behandeling. Acute problemen zoals lekkages, brand, of geen warm water worden onmiddellijk opgelost. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen en wij geven u passend advies. Wij staan klaar voor zowel huurders als verhuurders en zijn altijd voorbereid om te helpen.

Werkzaamheden

Wij bieden 2 verschillende mogelijkheden: Financieel Beheer en Totaal beheer.

Financieel beheer: Wij zorgen voor het geld en u voor het pand:

 • Incasseren en controleren huurbetaling
 • Beheer waarborgsom
 • Opstellen maandelijkse huurafrekening
 • Communicatie aangaande huur via LegalSpoc
 • Communicatie aangaande pand via u

Totaal beheer: Wij zorgen voor het geld en het pand:

 • Incasseren en controleren huurbetaling
 • Beheer waarborgsom
 • Opstellen maandelijkse huurafrekening
 • Klachten afhandeling
 • Onderhoud via ons netwerk met o.a. aannemers, loodgieters, stoffeerders, hoveniers etc.
 • Betaling uitgevoerde werkzaamheden/onderhoud/reparaties
 • Inspecties: tussentijds indien noodzakelijk
 • Incasso begeleiding bij wanbetaling i.s.m. deurwaarder
 • Alle communicatie met huurders via LegalSpoc beheer
  Indien u meerdere panden via ons wilt laten beheren dan kunnen wij voor u een passende offerte opstellen.

LegalSpoc beheer

Wij kunnen u helpen bij het beheer van uw woningen, ongeacht het aantal. Onze professionele vastgoedmanager denkt met u mee, helpt de huurders en kan door analyse en toekomstvisie bijdragen aan het verhogen van uw huurinkomsten. We bieden u een complete en uitstekende dienstverlening.

Een tevreden huurder is van groot belang omdat leegstand veel geld kan kosten. Een maand leegstand is gelijk aan al uw huurverhogingen in 8 jaar. Als uw beheerder niet optimaal presteert, kan dit veel geld kosten. Beheerders hebben vaak problemen met verhuren omdat de organisatie gericht is op interne processen. Onze organisatie legalSpoc beheer is met het beheer begonnen om een complete en uitstekende dienstverlening te waarborgen. We zijn gericht op de juiste dienstverlening en streven naar een complete en uitstekende service.

Kennis & professionaliteit

Onze organisatie is erop gericht om u te helpen het maximale rendement uit uw vastgoed te halen. We doen dit door middel van onze marktkennis, inzicht in demografische factoren en vastgoedontwikkelingen, en door onze analyse. We bieden een compleet pakket aan diensten, waaronder financieel-administratief beheer, begeleiding bij (her)ontwikkelingen, inkoop en facilitaire diensten. Onze focus is om vastgoed aan te laten sluiten bij de vraag uit de markt. Door onze kennis en visie kunnen we ervoor zorgen dat u uw huurders ook in de toekomst tevreden kunt houden en een voorsprong kunt nemen op uw concurrenten.

Beheer voor iedere belegger/eigenaar

Ons beheerpakket voor particuliere verhuurders omvat financiële en administratieve beheer, incasso, en het verwerken van onderhoudsklachten. We zorgen voor huurincasso via onze derden gelden rekeningen en storten de huur iedere maand netjes door. Wij beoordelen onderhoudsklachten op hun authenticiteit en vragen bij grotere bedragen eerst uw toestemming voor reparatie, met het oog op het houden van kosten zo laag mogelijk. Wanneer een huurder opzegt, zetten wij de woning direct in het beschikbare aanbod, na overleg met de verhuurder. Bij de selectie van een nieuwe huurder maken wij een zorgvuldige selectie en controleren we de antecedenten. U maakt altijd zelf de keuze of u een kandidaat-huurder accepteert. Wij adviseren u volledig en verstrekken u alle benodigde gegevens die wij bij de huurder opvragen, zoals loonstrook, identificatie, en werksituatie.

Fiscale aspecten voor particuliere beleggers

Indien u besluit om uw woning zelf te beheren, kan de fiscus u beschouwen als een ondernemer. Dit kan tot gevolg hebben dat de verhuur niet langer in Box 3 valt, maar in Box 1. Dit betekent dat de huurinkomsten belast worden conform inkomstenbelasting, in plaats van vrijgesteld te zijn van belasting zoals in Box 3. Het is dus verstandig om uw pand(en) te laten beheren om zo fiscale risico’s te vermijden.

Onderhoud

Het is belangrijk om op tijd in te grijpen bij onderhoud van de woning om onnodige hoge kosten te vermijden. Wij als beheerder zorgen ervoor dat er een overzicht wordt gecreëerd van de benodigde onderhoudskosten op korte en middellange termijn. Zo kunt u er op vertrouwen dat uw onderhoud in kaart wordt gebracht en geregeld wordt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw woning in goede staat blijft en de huurinkomsten behouden worden.

Registratie en afhandeling klachten/reparaties

Een efficiënte klachten- en reparatieregistratie is van groot belang voor een goede afhandeling van klachten. Dit geeft immers inzicht in de tevredenheid van de huurders. Wij hebben een huurdersdesk op onze website en nemen alle meldingen van huurders direct in behandeling. Acute problemen zoals lekkages, brand, of geen warm water worden onmiddellijk opgelost. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen en wij geven u passend advies. Wij staan klaar voor zowel huurders als verhuurders en zijn altijd voorbereid om te helpen.

Werkzaamheden

Wij bieden 2 verschillende mogelijkheden: Financieel Beheer en Totaal beheer.

Financieel beheer: Wij zorgen voor het geld en u voor het pand:

 • Incasseren en controleren huurbetaling
 • Beheer waarborgsom
 • Opstellen maandelijkse huurafrekening
 • Communicatie aangaande huur via LegalSpoc
 • Communicatie aangaande pand via u

Totaal beheer: Wij zorgen voor het geld en het pand:

 • Incasseren en controleren huurbetaling
 • Beheer waarborgsom
 • Opstellen maandelijkse huurafrekening
 • Klachten afhandeling
 • Onderhoud via ons netwerk met o.a. aannemers, loodgieters, stoffeerders, hoveniers etc.
 • Betaling uitgevoerde werkzaamheden/onderhoud/reparaties
 • Inspecties: tussentijds indien noodzakelijk
 • Incasso begeleiding bij wanbetaling i.s.m. deurwaarder
 • Alle communicatie met huurders via LegalSpoc beheer
  Indien u meerdere panden via ons wilt laten beheren dan kunnen wij voor u een passende offerte opstellen.

ONTVANG EEN GRATIS OFFERTE

Zowel B2B als B2C sector