Vastgoedmaatschappijen

Weet aan wie u uw vastgoed verhuurt! De acceptatieafdeling van LegalSpoc kan u daar zeer goed bij van dienst zijn. Aan de hand van de door u op te geven personalia van de potentiele huurder wordt een solide kredietwaardigheidsrapport opgemaakt en een risicoanalyse. Niet alleen de actuele bron van inkomsten wordt onderzocht, maar ook wordt een blik geworpen op het arbeidsverleden en wordt de betalingsdiscipline getoetst. Indien de aspirant huurder een ondernemer is, krijgt u een uitgebreid financieel verslag over de onderneming en over de bedrijfsvoering. Een onderzoek door LegalSpoc is ook een must bij een eventuele contracten overname. De onderzoeken vinden in alle openheid plaats. Zo wordt er standaard een informatie interview afgenomen. Het is dus zinvol de aspirant huurder op de hoogte te stellen dat een onderzoek door bureau LegalSpoc deel uitmaakt van de acceptatieprocedure.

VvE

Wat is woonfraude?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal. De aanpak van woonfraude staat, zowel landelijk als bij LegalSpoc, zeer hoog op de agenda.

Voorbeelden van woonfraude

Illegaal onderverhuren
Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de wooncorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning.

Uitkeringsfraude
Soms wordt de woning ook aangehouden voor andere doelen, bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid nog bij zijn ex-echtgenoot verblijft en daar dus niet voor in aanmerking komt.

Hennepteelt
Ook laten mensen zich soms verleiden de huurwoning onder te verhuren om hennep in de woning te telen. In de praktijk blijkt dat woonfraudeurs vaak in meer dan één opzicht frauderen.

Negatieve gevolgen van woonfraude

Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in trappenhuizen, buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen houden zich juist afzijdig en stil. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld hennepteelt of andere illegale praktijken, dan is er ook in veel gevallen sprake van overlast (bijvoorbeeld stank of wateroverlast) voor omwonenden. Soms is zelfs de veiligheid van omwonenden in het geding: door kortsluiting en oververhitting van een kwekerij kan er brand ontstaan.

Conclusie

woonfraude is niet acceptabel!

Woonfraude geeft in al haar verschijningsvormen, een negatieve impuls aan een goed sociaal leefklimaat in buurten en wijken. Fraudeurs overtreden de wet en de regels voor woonruimteverdeling. Ook voor LegalSpoc is de aanpak van woonfraude daarom een serieus onderwerp.