Verhaalsonderzoek bedrijven

Als u de verhaalsmogelijkheden wilt weten van bedrijven, is de basis van het verhaalsonderzoek hetzelfde. Een bedrijf heeft samenwerkingen met derden. Leveranciers, partners en klanten. Ook deze samenwerkingen bieden verhaalsmogelijkheden. Een verhaalsonderzoek bij bedrijven is daarom complexer en uitvoeriger van aard. Daarnaast kunnen de risico’s van wanbetaling in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van een faillissement. Belangrijkste onderdeel vormt echter het onderzoek naar de bestuurder. Nadat u deze informatie heeft ontvangen, weet u beter welke gerechtelijke maatregelen economisch verantwoord zijn.

Beslagleggingen

In het geval dat iemand al vaker te maken heeft gehad met incassobureaus, deurwaarders en beslagleggingen op eigendommen, is het prettig voor een ondernemer om dit te weten voordat hij met deze persoon of bedrijf zaken gaat doen. In zulke gevallen biedt een onderzoek naar de vermogensbestanddelen uitkomst. Zeker als het gaat om transacties waar grotere bedragen mee gemoeid zijn.
Dit voorkomt vervelende situaties in de toekomst en eventuele verhaalsonderzoeken achteraf

 • Bron(nen) van inkomsten (loondienstverband, uitkering, zelfstandig ondernemer)
 • Verificatie Kamer van Koophandel,
 • Vestigingsadres
 • Bedrijfsgrootte/omvang
 • Bedrijfsconstructie
 • Bedrijfsactiviteiten,
 • Betalingsdiscipline
 • Financiële positie
 • Betrokkenheid bij faillissementen
 • Onroerend goed
 • Bankrelatie
 • Voertuig informatie
 • Verificatie natuurlijk persoon cq bestuurder(s)
 • Zie voorts inhoud uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijk persoon
 • Verificatie natuurlijk persoon cq bestuurder(s)

Verhaalsonderzoek bedrijven

Als u de verhaalsmogelijkheden wilt weten van bedrijven, is de basis van het verhaalsonderzoek hetzelfde. Een bedrijf heeft samenwerkingen met derden. Leveranciers, partners en klanten. Ook deze samenwerkingen bieden verhaalsmogelijkheden. Een verhaalsonderzoek bij bedrijven is daarom complexer en uitvoeriger van aard. Daarnaast kunnen de risico’s van wanbetaling in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van een faillissement. Belangrijkste onderdeel vormt echter het onderzoek naar de bestuurder. Nadat u deze informatie heeft ontvangen, weet u beter welke gerechtelijke maatregelen economisch verantwoord zijn.

Beslagleggingen

In het geval dat iemand al vaker te maken heeft gehad met incassobureaus, deurwaarders en beslagleggingen op eigendommen, is het prettig voor een ondernemer om dit te weten voordat hij met deze persoon of bedrijf zaken gaat doen. In zulke gevallen biedt een onderzoek naar de vermogensbestanddelen uitkomst. Zeker als het gaat om transacties waar grotere bedragen mee gemoeid zijn.
Dit voorkomt vervelende situaties in de toekomst en eventuele verhaalsonderzoeken achteraf