Kredietwaardigheidstoets

De belangrijke scores in een kredietinformatierapport

Is het verstandig om producten of diensten op krediet te leveren? Onder welke voorwaarden is dit wel of niet het geval? Om de (financiële) betrouwbaarheid van een bedrijf te bepalen, kunt u gebruikmaken van een kredietinformatierapport. Hierin staan verschillende scores die de sterkte of zwakte van een bedrijf aangeven. Welke scores helpen u om de juiste beslissing te maken, en welke informatie kunt u uit iedere score halen? In dit artikel worden de belangrijke scores besproken die u in een kredietinformatierapport tegenkomt.

Geen enkele score is een vaststaand gegeven. De scores bewegen mee met de dagelijkse nieuwe data die wij ontvangen van onze partners. Staar u dus niet blind op slechts één score, maar bekijk de scores als geheel. Hieronder zullen de belangrijke scores die u in een kredietinformatierapport tegenkomt worden toegelicht.

1. De rating

Deze score deelt Nederlandse ondernemingen in op hun financiële gezondheid met een score A (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). De rating is een kredietrisicoclassificatie, die bedrijven binnen een branche met elkaar vergelijkt.

2. De kredietlimiet

De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. De hoogte van dit bedrag wordt onder andere berekend aan de hand van parameters in de jaarrekening. Op basis van het eigen vermogen en werkkapitaal wordt een basiskredietlimiet vastgesteld.

3. De betaalscore

De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Deze score wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van verschillende leveranciers.

4. De kredietvlag

De kredietvlag is de meest vereenvoudigde versie van de kredietlimiet en de rating. Hiermee wordt aangegeven of het aangaan van een kredietrelatie met het opgevraagde bedrijf verantwoord is. De kredietvlag werkt als een stoplicht.
Groen: het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht.
Oranje: het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht, maar er wordt geadviseerd om aangescherpte betalingsvoorwaarden te hanteren.
Rood: het aangaan van een kredietrelatie wordt niet verantwoord geacht.

5. De kans op opheffing

De kans op opheffing voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf ophoudt te bestaan in de komende 12 maanden. Er zijn diverse elementen die de score bepalen, waaronder: omvang van het bedrijf, de juridische vorm, het betaalgedrag en de kredietrating. De kans op opheffing vormt een uitgangspunt om uw klanten te segmenteren en eventueel striktere betaalafspraken te maken, om zo onbetaalde facturen te voorkomen. Voorbeelden zijn familiebedrijven waar geen opvolging is, bedrijven die gaan fuseren.

Kredietwaardigheidstoets

De belangrijke scores in een kredietinformatierapport

Is het verstandig om producten of diensten op krediet te leveren? Onder welke voorwaarden is dit wel of niet het geval? Om de (financiële) betrouwbaarheid van een bedrijf te bepalen, kunt u gebruikmaken van een kredietinformatierapport. Hierin staan verschillende scores die de sterkte of zwakte van een bedrijf aangeven. Welke scores helpen u om de juiste beslissing te maken, en welke informatie kunt u uit iedere score halen? In dit artikel worden de belangrijke scores besproken die u in een kredietinformatierapport tegenkomt.

Geen enkele score is een vaststaand gegeven. De scores bewegen mee met de dagelijkse nieuwe data die wij ontvangen van onze partners. Staar u dus niet blind op slechts één score, maar bekijk de scores als geheel. Hieronder zullen de belangrijke scores die u in een kredietinformatierapport tegenkomt worden toegelicht.

1. De rating

Deze score deelt Nederlandse ondernemingen in op hun financiële gezondheid met een score A (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). De rating is een kredietrisicoclassificatie, die bedrijven binnen een branche met elkaar vergelijkt.

2. De kredietlimiet

De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. De hoogte van dit bedrag wordt onder andere berekend aan de hand van parameters in de jaarrekening. Op basis van het eigen vermogen en werkkapitaal wordt een basiskredietlimiet vastgesteld.

3. De betaalscore

De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Deze score wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van verschillende leveranciers.

4. De kredietvlag

De kredietvlag is de meest vereenvoudigde versie van de kredietlimiet en de rating. Hiermee wordt aangegeven of het aangaan van een kredietrelatie met het opgevraagde bedrijf verantwoord is. De kredietvlag werkt als een stoplicht.
Groen: het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht.
Oranje: het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht, maar er wordt geadviseerd om aangescherpte betalingsvoorwaarden te hanteren.
Rood: het aangaan van een kredietrelatie wordt niet verantwoord geacht.

5. De kans op opheffing

De kans op opheffing voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf ophoudt te bestaan in de komende 12 maanden. Er zijn diverse elementen die de score bepalen, waaronder: omvang van het bedrijf, de juridische vorm, het betaalgedrag en de kredietrating. De kans op opheffing vormt een uitgangspunt om uw klanten te segmenteren en eventueel striktere betaalafspraken te maken, om zo onbetaalde facturen te voorkomen. Voorbeelden zijn familiebedrijven waar geen opvolging is, bedrijven die gaan fuseren.